Per un món d’éssers humans lliures i iguals
en un planeta sostenible.